Ezt a programot civilek írták, sok szeretettel és felelősséggel.

A cél “egyszerű”!

Minden gyereknek szeretnénk a kezébe adni egy robotot, biztosítani, hogy lássa miként születik egy kis kecske, lehetőséget akarunk adni arra, hogy megértse miként működnek a gépek, és amennyiben erre mód van, azt akarjuk, hogy ezeket ne lopva, tilalom alatt tegye, hanem úgy, hogy értő és vigyázó szemek bátorítják őket a kalandra.
Igen! Azt szeretnénk, hogy nyolcéves gyerekek vezessenek John Deer mezőgazdasági traktort épp úgy, mint elektromos autót, fűnyírót, fejőgépet, szalagfűrészt, építsenek bunkert, etetőt, istállót… „űrhajót”. Bármit!

Mert jelen sorok írói is megtették ezt gyerekként, és az életüket ez az élmény alapjaiban változtatta meg!”

Projektszemléletű, gyakorlatközpontú, informatika, robotika, fenntartható agrártechnológiai tehetségkutató és tehetséggondozó tudásközpont.
(A kép a Tagore Public Sr. Sec. Kolinda, Jhunjhunu iskola tulajdona, ahol hasonló projekt fut)

A programról röviden

Társadalmunk – civilizációnk – fejlődésének üteme felgyorsult. A tudomány naponta ér el új és újabb mérföldkövekhez. A fejlődés üteme olyan mennyiségű ismeretanyagot halmozott fel és tett elérhetővé, illetve ezzel párhuzamosan olyan mértékben változtatta meg a világot, ami egy új és szokatlan kihívás elé állítja a társadalmat:

Vajon miként adjuk át ezt az elképesztő és felfoghatatlan tudásmennyiséget a következő generációknak olyan módon, hogy annak mennyiségébe ne roppanjanak bele a tanulók, ugyanakkor az átadott ismeretek valós, az egyén és a társadalom szempontjából is hasznos és hasznosítható ismeretekké váljanak?

Tervünk nem az oktatás egészét kívánja megreformálni, sokkal inkább egy olyan alternatív univerzumot kíván feltárni, ami:

a. az (általános és közép) iskola melletti szabadidőben ad ismereteket
b. játékos formában mutatja be a tudományt
c. nem korlátoz, épp ellenkezőleg arra bíztat, hogy túlmenjünk a határokon
d. fejlett eszközöket ad a gyerekek kezébe, hogy azokat kipróbálják és felfedezzék
e. az ismereteket kalandként és felfedezésként adja át
f. elsősorban gyakorlati elemek mentén üzemel
g. a felnőttek nem tanárok, hanem segítőtársak
h. a kapott ismeretekről a gyerekeket nem számoltatja el senki (hiszen ez játék)
i. közösségi és egyéni projekteket nyújt
j. a sikertelenséget nem bünteti, de segít megérteni és feldolgozni, valamint a hibákat kijavítva segít a sikert elérni!
k. amit a gyerekek megvalósítanak, azt maguknak hozzák létre így teljesítményük értékmérése nem egy osztályzat, nem a magasabb osztályba lépés, hanem az, amit létrehoznak, legyen szó egy 3D nyomtatott kulcstartóról, egy paradicsompalántáról, vagy akár egy üzemelő robotról, egy használható szoftverről, esetleg egy élő, lélegző hétmázsás élőlény felneveléséről és életben tartásáról, vagy egy valódi erdő létrehozásáról.

A program két fő területet céloz meg, ezek a jelenkor szinte megszámlálhatatlan ipari, gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató eleméhez kapcsolódnak.

A robotika – informatika térnyerése mára már Magyarország meghatározó iparágának, az autóiparnak épp úgy része, mint a könnyű és nehézipar legszélesebb spektrumainak, vagy a hétköznapok olyan elemeinek, mint az online vásárlás, közigazgatás, közlekedésirányítás, vagy a pénzügyi rendszerek.

A fenntartható agrártechnológia napjainkra rég túllépett a földművelés azon egyszerű alapvetésén, miszerint vetünk és aratunk, hiszen a fenntartható élelmiszer, valamint ipari, kereskedelmi célú mezőgazdasági termelésnek, napjainkra fontos ökológiai, környezeti, sőt a biomassza hasznosítás okán stratégiai energetikai aspektusai is vannak.

Századunk a csúcstechnológia bűvöletében él. Mindennapjainkat számítógépek között éljük. Az információk mennyisége gyakorlatilag felmérhetetlen, az ipari és mezőgazdaság ontja a termékeket és az azokkal kapcsolatos új ismereteket, miközben az innovációk és újítások globális környezeti megoldásokat követelnek tőlünk épp úgy, mint a minket (felnőtteket) követő következő generációktól, a jelenkor gyermekeitől.

Laalitya Acharya (13 éves)
A Traff Enerate elnevezésű eszköz a járművek áthaladásával keletkező energiát alakítja elektromossággá. A lány projektjével első helyezést ért el a Discovery Education 3M Young Scientist 2017-es versenyén.

Mit ad az I-Lab?

Kiknek épül az I-Labor?

Természetesen diagramok és táblázatok sokaságát lehetne ideidézni. Elmondhatnánk, hogy a gyermekszegénység[i] milyen módon hat a tanulásra, a hátrányos helyzet[ii] miként pusztítja a tanulási képességeket[iii], a leszakadó járások és települések[iv] miként vesztik el kapcsolatukat a XXI. századdal. Elemezhetnénk és rámutathatnánk a KSH[v] adataira, amik a szegénység és az alulképzettség közötti párhuzamokat tárják fel, illetve hosszas és lélekölő elemzéseket sorolhatnánk arról, hogy a családi minták hiánya milyen romboló hatást gyakorol, illetve miért szoronganak a gyerekek[vi]. Ezen túlmenően egy teljesen más aspektusból végigvezethetnénk az érdeklődőket azon az oktatási folyamaton, ami ma a tanulókat körülveszi[vii]. Rámutathatnák, mit, mikor, milyen módon tanulnak és, hogy ezt kitől tanulják[viii]. Elemezhetnénk a PISA teszteket[ix], a nemzeti erőforrások tükrében elért tanulmányi eredményeket… Tekintettel lehetnénk azon kutatási eredményekre, amik a magasabb társadalmi osztályok tanulási képességeit vizsgálták[x]. Illetve összefüggéseket tárhatnánk fel az egyetemek közelségének hatásairól, sőt akár abba is belemehetünk, hogy egy adott környezet közlekedési infrastruktúrája miként hat az oktatásra.[xi]

De nem tesszük! – Mert ez a program a gyerekek boldogságáról (a játékról) szól. Még akkor is, ha a már rendelkezésre álló tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik így játszanak, nagyon korán célorientálttá válnak és képességeik, érdeklődési körük, tehetségük kibontakoztatása olyan gyorsan mutatkozik meg, ami még számunka, a megfigyelő és segítő felnőttekre is néha letaglózó hatást gyakorol. (Láttunk gyerekeket pár óra alatt elsajátítani a programozás alapvetéseit, vagy megérteni mi az összefüggés a legeltetés és a növényzet kialakulása között..)

Az I-Lab az a játszótér, amiről mi magunk is gyerekként megéltünk, amikor a pincében bunkereztünk, építési hulladékból építettünk magunknak kalyibát, apánk szerszámaival szereltük a biciklinket. Azt az életérzést adja, mint amikor berregő, csörgő, kattogó és villogó egyszerű áramkört építettünk a szobánk falára, vagy amikor távcsövet fabrikáltunk wc gurigából és nagypapa nagyítójából. Olyan kaland, mint amikor fűnyírómotorból szerkesztettünk a garázsban gokartot, vagy belopóztunk az istállóba megetetni a teheneket, esetleg a tyúkólban összeszedtük a tojásokat, és pont ugyan olyan emlékeket ad, mint amikor biciklivel bejártuk a Pilist, esetleg összecsíptek a méhek, mert a kaptárt nyitogattuk.

A világ ismerete gyerekként olyan kaland, ahol a kérdések ezrei ötlenek fel, de nincs mellettünk Matula bácsi, István bácsi , Szíriusz kapitány , vagy Daniló bácsi , és ha a nyári éjszaka egét kémleltük nem volt kéznél Hédervári Péter , hogy elmondja, hogy az, amit látunk, mitől válik azzá, ami. Mitől él, mozog, működik, mik azok a természeti összefüggések és törvények, amiket látunk?

A cél “egyszerű”!

Minden gyereknek szeretnénk a kezébe adni egy robotot, biztosítani, hogy lássa miként születik egy kis kecske, lehetőséget akarunk adni arra, hogy megértse miként működnek a gépek, és amennyiben erre mód van, azt akarjuk, hogy ezeket ne lopva, tilalom alatt tegye, hanem úgy, hogy értő és vigyázó szemek bátorítják őket a kalandra.
Igen! Azt szeretnénk, hogy nyolcéves gyerekek vezessenek John Deer mezőgazdasági traktort épp úgy, mint elektromos autót, fűnyírót, fejőgépet, szalagfűrészt, építsenek bunkert, etetőt, istállót… „űrhajót”. Bármit!

Mert jelen sorok írói is megtették ezt gyerekként, és az életüket ez az élmény alapjaiban változtatta meg!

Anna Du. (12 éves)
A műanyagok infravörös hullámelnyerését tanulmányozva szerkesztett mélytengeri hulladékgyűjtő robotot.

Környezet

Az ésszerű és reális gondolkodás világosan mutatja, hogy másképp kell szervezni és építeni a programot egy borsodi faluban a határ mentén, ahol gyenge az infrastruktúra, mint egy megyeszékhely városi környezetében.
A felépítés szem előtt tartja a társadalmi szerkezet, a közvetlen környezet, a várható látogatószám, illetve a helyi természeti, környezeti, ipari, mezőgazdasági, oktatási, valamint humán erőforrások összességét.
Már most világos, hogy a Robotika – Informatika labor és a Fenntartható Agrártechnológiai labor sok tekintetben azonos eszközöket használ, miközben természetükből fakadóan egyes elemeik teljesen eltérő környezetet igényelnek. Az is egyértelmű, hogy mind a beltéri, mind a kültéri elemek megszervezése, az adott eszközök elhelyezése, az eltérő környezeti viszonyok miatt nehezen standardizálható. És igazság szerint erre nincs is szükség.
Ami világos és egyértelmű, hogy az eszközök rendelkezésre álljanak, beteljesítsék funkciójukat, abban a mennyiségben és minőségben álljanak rendelkezésre, amire szükség mutatkozik, és a lehetőségekhez mérten a lehető legnagyobb szabadsággal tudják a gyerekek elérni.

Adminisztráció

Nyilvántartást kell vezetni! Egyfelől világos raktár-készletkezelésről beszélünk, ahol minden elem helye meg van határozva. Leltárt kell fenntartani mindenről, követve az eszközök állapotát, kopásuk, elhasználódásuk mértékét, használatuk pontos időszakát, a karbantartás időpontjait és felelősét. Minden eszköz épségét nyomon kell követni, az állagmegóvás és a hasznos, tartalmas, folyamatos üzem érdekében.
Számon kell tartani a foglalkozáson megjelenő gyerekeket, felnőtteket, azt, hogy mivel foglalkoznak, mi érdekli őket.
Projekteket kell nyitni, mellyel az egyén és a csoport is tud foglalkozni. Ezeket határidőkkel (10 perctől egy év) kell ellátni, hogy lépésről lépésre haladjanak.

Mindezt úgy, hogy ne feledjük, ez voltaképp egy játszótér, ahol a gyermeki képzeletet szolgáljuk ki.

Robotika, Informatika

Robotika

Ipari technológiák, szakterületek, szakmák bemutatása játékos módszerekkel, pályaorientációs céllal. Az alapoktól, 5 éves kortól felnőtt korig, egymásra épülő tematikával. Az elméleti ismereteket a gyakorlati eszközök bemutatása közben kapják, meg, így fel sem tűnik a gyerekeknek, hogy tanulnak.

A matematikai, logikai készségek felmérése és fejlesztése.

Iskolai gyakorlatként Püthagorasz, vagy Thalész tételei nehéz feladványok, de ha ezeket a gyakorlatban például geometriai formák kapcsán ismerjük meg, akkor nem a tétel tűnik fel, hanem a tétel gyakorlati logikája. És a logika, az összefüggések felismerése vezet el az összetett, logikus, ugyanakkor differenciált gondolkodáshoz.

Mechatronika

A mechatronika a gépészet, az elektronika, az elektrotechnika és a számítógépes irányítás egymás hatásait erősítő integrációja. Ez így persze egyetemi nyelvezet. De ha egy 3D nyomtató alapvető informatikai nyelvezetét elsajátítva egy gyerek képessé válik „kinyomtatni” egy játékot, miközben a szerkezet nyitva van előtte és láthatja miként megy végbe a folyamat, akkor a komplex ismeret szimplán érdekesség és felfedezés.

Hidraulikai, és pneumatikai

A folyadékok és gázok tulajdonságai, ipari célú alkalmazásuk bemutatása laboratóriumi körülmények között, ahol megfigyelhetik egy emelő, egy robotkar, egy markoló karjának működését, mindezt úgy, hogy az irányítást a kezükben tartják. Ezt pneumatikus és hidraulikus építőkészletek bevonásával érhetjük el.

Napi rutin.

A gyerekek mindennapi életét érintő műszaki megoldások, eszközök, technológiák bemutatása, értelmezése, kezelésének elsajátítása. Mert hiába az „okos telefon”, a PC, ha használatuk a lehetőségek egy apró szegletére korlátozódik. Mi a DOS? Mi a különbség a hardver és a szoftver között. Mit is tud valóban a telefonunk és a számítógépünk? Játszunk úgy, hogy közben ráeszmélünk, hogy az 1969-es Holdra-szállás informatikai hátterének többszöröse van a kezünkben.

Ipar 4.0

A fogalom megismerése, az ipari forradalmak mérföldköveinek bemutatása, Ipar 4.0 eszközök bevonása a mindennapi élet megkönnyítése érdekében. Itt világossá válik a civilizáció mit is ért el, és merrefelé halad. Mindezt az Informatika, telekommunikációs eszközök működésének, bővebb felhasználási területeinek bemutatása révén, modern játékok bevonásával.

Makró és mikrovilág

Kamerás, mikroszkópos mérések, anyagvizsgálat a modern iparban elektro-mikroszkóppal.

Fenntartható Agrártechnológia

Fenntartható agrártechnológia.

Ökológiai rendszerek ismerete, környezeti, természeti modellek felismerése és alkalmazása, erdőművelés, haszonnövények, haszonállatok fenntartható agrármodelljei, mikrobiológiai és környezeti összefüggések felismerése a kiépült mintagazdaságokban, ahol a gyerekek témacsoportosítások mentén, a gyakorlatban, játékosan sajátíthatnak ismereteket.

A mikroszkóp univerzuma

A növényi élet gyors, érdekes, és izgalmas elemei elsősorban a mikroszkopikus világban válnak láthatóvá. A gombafonalak, a növények szerkezeti felépítése lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek betekintsenek egy rejtett és számukra még titkos világba, illetve beavatkozzanak a szemük előtt feltáruló miniatürizált ökológiai rendszerek életébe. A mikroszkóp alatt vizsgálhatóak talaj és vízminták, illetve vizsgálható az adott környezetben élő növényzet reakciója a környezeti hatásokra.

A növekedés titkai

A növényi élet, a növekedés fázisainak követése, a földdel, vetőmagokkal, öntözéssel történő játék, a miniatűr terráriumok építése, kialakítása hónapokra elegendő aktív időtöltést ad. A palántázás a „föld művelése” már a termőföld biológiájába is betekintést enged. A giliszták, beporzó rovarok, a lebontásért felelős élőlények, valamint ezen életközösségek megismerésének folyamata a csíráztatástól egészen a saját kiskert megépítéséig terjed. Lépésről lépésre haladva a gyerekek felismerik, hogy a mezőgazdaság a föld, a levegő, a víz, valamint az ökológiai életközösségek sajátos kapcsolatai mentén működhet fenntarthatóan. Ezeket a felismeréseket nem tankönyvekből merítik, hanem a gyakorlati elemek végrehajtása közben egyszerűen megtapasztalják.

A fóliakertészet világa

A gyerekek saját munkaplatformot kapnak, ahol ők tervezik meg, mit nevelnek, és azt miként nevelik. Az elsajátított ismeretek mentén építik fel az ágyásrendet, határozhatják meg és építik fel a termőtalaj szerkezetét. Eldönthetik, hogy milyen talajfedést, öntözési technikát, növénypárosítást, és a növekedést segítő eljárásokat alkalmaznak. A fóliamodellben sötétfólia alatt nevelhetnek gombát, illetve gilisztapopulációt, míg a világos fólia alatt haszonnövényeket és/vagy dísznövényeket nevelhetnek, szaporíthatnak, nemesíthetnek.

Az Istálló titkai

A tanistálló eltérő növekedésű, szaporodási ritmusú és foglalkozási igényű állatokkal engedi a gyerekeket foglalkozni. A koncepció a háztáji baromfitartás (csirke, liba, kacsa, stb.), nyúl, kecske, sertés és marhatartás elemeit mutatja be. Az állatok megérintése, a fizikai közelség, az állatok személyiségének megismerésén túl, az istállóban felismerhetővé válik a háztáji állatok komplex élete. Az istálló az első lépés a szabadtéri projektek felé. A gyerekek csibét keltethetnek, ólat építhetnek, szemmel követhetik a borjak növekedését a születésüktől kezdve. Meghatározhatják az állatok nevelési módját, kapcsolatot építhetnek ki a nagyobb testű állatokkal, felmérhetik azok igényeit, összeállíthatják takarmányukat, ellátásuk rendjét. (Innen egy lépés, hogy megtudják, miként készül a sajt, a vaj, a tejföl.)

Erdőn, mezőn.

Hogyan működik az erdő? Miként élnek a mezőn a növények? Mit jelent a talajerózió? Mi jelenti az ökológiai egyensúlyt? Miért fontosak a rovarok, és az élőlények a mezőgazdaságnak? A szabadban töltött időszakban a gyerekek saját fantáziájára bízzuk, hogy miként építenek élettereket. Hogyan vegyítik a termőterületet az erdővel, miként határozzák meg a környezeti elemek harmóniáját. Hagyjuk, hogy egyedül, illetve csoportokba rendeződve használjanak komoly mezőgazdasági eszközöket, maguk dönthessenek arról, hogy hol és mit termelnek, mindezt annak alapján, amit korábban elsajátítottak. Gabona, zöldség, szabad-tartású állattartás, cserjés és erdőközösségek, növénytársulások és ökológiai rendszerek komplex szisztémái. Ez egy hatalmas kísérleti tér, ahol a gyermeki fantázia és a korábban elsajátított ismeretek tudnak teret nyerni.

Gitanjali Rao
Szén nanocsöves mérőeszköze lehetővé teszi a víz ólomtartalmának mérését, mindezt okostelefonon lehet követni.

Felépítés és metodika

Közösség és ismeret

Objektív felismerés az, hogy nem számíthatunk egy közösségben minden gyerek érdeklődésére. Ugyanakkor, ha egy gyerek valahol jól érzi magát, az hatást gyakorol életének minden területére, így a közvetlen családi, rokoni, baráti kapcsolataira. Amennyiben a szabadidőpark részévé válik a gyerekek életének – akár egy edzés, különóra – vagy eleve ez a terület az, amit a gyerek a szabadideje eltöltése céljával felkeres, akkor az alapvető célt beteljesítettük. Amennyiben a gyerek az ismeretek bármilyen szintjét képes elsajátítani elértük egy jelentős változást, hiszen produktív, értékteremtő, jelentős tudásbázis küszöbét lépi át. Ha a szabadidő eltöltése mellett, az ismeretek már alkalmazható tudássá válnak, számtalan lehetőség és több életpálya modell nyílhat meg.

Iskola és szabadidő

A tervezett szabadidőközpont nem helyettesíti az iskolát. De kiegészíti az ott tanultakat, illetve felkelti az érdeklődést, logikus és gyakorlatias életvitel felé terel. Az informatika, technika, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz órák gyakorlati tanműhelyeként is funkcionál, kihelyezett gyakorlati tanóraként helyet biztosít a megfelelően illesztett tematikájával a normál tanmenet elméleti anyagának elsajátításával párhuzamosan. Az órák egyes elemeivel akár napi szinten, gyakorlati közelségből találkozhatnak a látogatók a tanult elméleti anyaghoz szükséges eszközökkel, kellékekkel, gépekkel működés közben.

Határok

A gyermekeket csak a biztonságuk miatt korlátozzuk, de szinte végletes módon engedjük, hogy éljenek az erőforrásokkal. Ha egy gyerek szeretne építeni, programozni, gépet kezelni, irányítani – akkor erre a biztonság és a törvényi keretek betartása mellett – lehetőséget biztosít a park. A kezdeményezés, a kísérletezés, a játék megélésén keresztül ad élményeket és érzelmeket. A munkaruha, az eszközök, a felnőttek szerepeinek megélése, a szerepjáték kifejezetten eszköz. A gyerekeknek olyasmit ad a kezébe, ami az esetek túlnyomó többségében nem hozzáférhető, drága, és nincs, aki bemutassa, üzemeltesse, tanítsa.

Korosztályok

Nincs korosztályhoz kötve. Írás/olvasás, tudás nélküli képességekkel is bírják mozgásra a robotokat, gépeket, eszközöket, építenek élettereket, biológiai, ökológiai struktúrákat, csak a logikus gondolkodásukkal, és az alap intelligenciájukkal. A megteremtett körülmények hozzák a lehetőséget. Ha valamihez kedvük van, megtehetik. A demonstrátor, oktató, előadó dolga, hogy kontrollált körülmények között bekapcsolódhassanak a foglakozásokba.

Összegezzük az I-Lab koncepcióját

Cél

Elsősorban játékos, ugyanakkor gyakorlati elemekre épített, a reális életben felhasználható tudáselemek elsajátítását célzó, tehetségkutató, tehetséggondozó szabadidőközpont létrehozása. Nem csak játékokkal, játékos eszközökkel, hanem kisebb méretű, de ipari követelményeknek megfelelő kisméretű, illetve ha erre mód nyílik nagy, nagyobb, még-nagyobb eszközökön, gépeken.

Tudás

Az oktató és bemutatóközpont olyan projektelemek sokaságát vonultatja fel, melyek készek és képesek a gyermekek fantáziájának fellobbantására, leköti őket, kielégíti a modern dolgok iránti tudásigényüket, hat a motoros reflexekre, a képzelőerőre, ugyanakkor tanulási technikát nyújt játékos módon, rendszeretetre és rendszerezésre nevel, mindezt a XXI. század modern informatikai, robotikai és mezőgazdasági eszközeinek segítségével.

Spektrum

Jelenkorunk a tudomány eredményei mentén viszi előre az emberi civilizációt. A felfedezés, a kutatás adja társadalmi fejlődésünk alapját. Korunk olyan kihívások elé állítja a jövő felnőttjeit – azaz a jelenkor gyermekeit – amihez sokrétű és hasznosítható tudás és jelentős gyakorlati ismeretre van szükség.

Valentin Frechka (18 éves)
Lehullott falevelekből állított elő papírt.


Erőforrások

Az erőforrás tervezés a stabil indítást tételezi fel egy kisvárosi projekt esetén, ahol 15-25 ezren laknak (4-8000 gyermek)
A jelzett bemutató rendszerek indítási paraméterek, amiket természetesen ki lehet szélesíteni, vagy lehet szűkíteni.

Fontos kiemelni, hogy feltételezzük

a. A település biztosítja az ingatlanokat és a kívánt területeket és azok csak akkora költségeket igényelnek, mint amekkorákat feltüntettünk.
b. A tételek csak a beszerzéseket és a tételekben megfogalmazottakat képesek finanszírozni, üzemköltségeket nem tüntettünk fel.
c. A felügyeletet adó személyek betanítása és költségei nincsenek feltüntetve.
d. A szabadidőközpont nem csak gyermekeket képes ellátni
e. Egy ilyen komplexum évente 12-25000 látogatási alkalmat képes kezelni, de képessé tehető, akár 45 000 látogatási alkalom (a látogatási alkalom az 1 gyerek, két órás látogatását jelenti) ellátására.
f. Nincs minden részlet kifejtve, illetve egyes költségvetési tételeket nem tüntettünk fel, lévén ezek minden helyen egyedien kerülnek számításra.
g. Az egyes elemek részleges megvalósítása lehetséges.
h. Az egyes elemek mobilizálhatósága lehetséges (van kidolgozott koncepció).
i. Jelenleg is tárgyalunk befektetőkkel, de a széles spektrumú társadalmi összefogás lehet ennek a projektnek az igazi motorja.
j. Állami támogatást a megvalósításra nem remélünk (ismert a szerző kiléte.)

Támogatás

Minden segítség jól jön. Eszközök, gépek, játékok… Bármi. Ezen túlmenően keresünk együttműködő civil szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek jelentkezését, akik segítenének a megvalósításban.

Közösségi telefonszám: +36 70 277 3761
E-mail: info@beyondtomorrow.hu

ADOMÁNY KATT IDE

Robotika, Informatika erőforrásigény
Fenntartható Agrártechnológia erőforrásigény

Támogató nyilatkozat (kitöltés után kérem szkennelje a dokumentumot és a fájlt küldje a
beto.mozgalom@gmail.com címre):

Vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok részére
Magánszemélyek részére

Lábjegyzetek

[i] https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty

[ii] https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/11/unicef_RC10_magyar_sum-1.pdf

[iii] https://ellensuly.hu/fooldal/gyermekszegenyseg

[iv] https://www.palyazat.gov.hu/doc/1254#

[v] http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt007.html

[vi] https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-kornyezet-befolyasolo-hatasa-a-szorongas-kialakulasaban-allandosulasaban

[vii] https://docplayer.hu/5399607-Tanterv-teljes-iskolai-tanterv.html

[viii] http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/24/a_nevels_intzmnyi_megkzeltse.html

[ix] https://eduline.hu/kozoktatas/rosszul_allunk_problemamegoldasban_E7LMZE

[x] https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/iskolai-egyenlotlenseg-magyarorszag-a-kozepmezonyben/

[xi] https://adoc.tips/queue/6151595612952371.html